Chúng tôi hỗ trợ đăng ký chữ ký số giá rẻ hơn 60 tổ chức hàng đầu Việt Nam

Chữ ký số là một phương tiện quan trọng để xác thực tính toàn vẹn của tài liệu điện tử. Các lĩnh vực cụ thể sử dụng chữ ký số bao gồm: Ngân hàng và tài chính, Y tế, Luật pháp, Quản lý tài liệu, Chính phủ và quốc phòng, Các ngành công nghiệp sản xuất kinh doanh khác.

chữ ký số giá rẻ nhất
chữ ký số giá rẻ nhất
chữ ký số giá rẻ nhất
chữ ký số giá rẻ nhất
chữ ký số giá rẻ nhất
chữ ký số giá rẻ nhất
chữ ký số giá rẻ nhất
chữ ký số giá rẻ nhất

Nhà Cung Cấp Chữ Ký Số

Danh sách tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng uy tín nhất.

chữ ký số giá rẻ

Chữ ký số One-CA

Chữ ký số giá rẻ

chữ ký số giá rẻ

Chữ ký số WinCA

Chữ ký số giá rẻ

chữ ký số giá rẻ

Chữ ký số CA2

Chữ ký số giá rẻ

chữ ký số giá rẻ

Chữ ký số CMC

Chữ ký số giá rẻ

chữ ký số giá rẻ

Chữ ký số BkavCA

Chữ ký số giá rẻ

chữ ký số giá rẻ

Chữ ký số EasyCA

Chữ ký số giá rẻ

chữ ký số giá rẻ

Chữ ký số EfyCA

Chữ ký số giá rẻ

chữ ký số giá rẻ

Chữ ký số FastCA

Chữ ký số giá rẻ

chữ ký số giá rẻ

Chữ ký số FptCA

Chữ ký số giá rẻ

chữ ký số giá rẻ

Chữ ký số HiloCA

Chữ ký số giá rẻ

chữ ký số giá rẻ

Chữ ký số I-CA

Chữ ký số giá rẻ

chữ ký số giá rẻ

Chữ ký số NewCA

Chữ ký số giá rẻ

chữ ký số giá rẻ

Chữ ký số NewtelCA

Chữ ký số giá rẻ

chữ ký số giá rẻ

Chữ ký số SamrtSign

Chữ ký số giá rẻ

chữ ký số giá rẻ

Chữ ký số TrustCA

Chữ ký số giá rẻ

chữ ký số giá rẻ

Chữ ký số ViettelCA

Chữ ký số giá rẻ

chữ ký số giá rẻ

Chữ ký số VnptCA

Chữ ký số giá rẻ

chữ ký số giá rẻ

Chữ ký số

Chữ ký số giá rẻ

An Minh Luật

Đối Tượng Triển Khai

Dịch vụ chữ ký số giá rẻ phù hợp triển khai cho mọi đối tượng Cá nhân. Hộ kinh doanh, Tổ chức, Doanh nghiệp tại Việt Nam.

Tổ chức/Doanh nghiệp/HKD

Chữ ký số có giá trị pháp lý như con dấu của tổ chức, chữ ký tay của chủ hộ kinh doanh khi giao dịch điện tử: Xuất hóa đơn, Ký hợp đồng, Kê khai thuế điện tử, Xác nhận sao kê,...

Cá nhân thuộc Tổ chức

Chữ ký số có giá trị pháp lý như chữ ký tay của cá nhân trong tổ chức, ký các giao dịch điện tử trong nội bộ hoặc bên ngoài được Tổ chức ủy quyền: Ký hợp đồng, Thanh toán...

Cá nhân sử dụng độc lập

Chữ ký số có giá trị pháp lý như chữ ký tay của cá nhân (đại diện CMND/CCCD) đó khi giao dịch điện tử: Ký hợp đồng điện tử, Thanh toán điện tử, Kê khai thuế TNCN...

Hình Ảnh Dịch Vụ Chữ Ký Số

Hình ảnh phần mềm chữ ký số giá rẻ hỗ trợ Cá nhân, Hộ kinh doanh, Doanh nghiệp của đại lý An Minh Luật trong thời gian qua. Tất cả mọi giao dịch điện tử cần sử dụng chữ ký số đều được triển khai nhanh chóng !!!

chữ ký số giá rẻ nhất

Dịch vụ

Chữ ký sô giá rẻ

chữ ký số giá rẻ nhất

Dịch vụ

Chữ ký sô giá rẻ

chữ ký số giá rẻ nhất

Dịch vụ

Chữ ký sô giá rẻ

chữ ký số giá rẻ nhất

Dịch vụ

Chữ ký sô giá rẻ

chữ ký số giá rẻ nhất

Dịch vụ

Chữ ký sô giá rẻ

chữ ký số giá rẻ nhất

Dịch vụ

Chữ ký sô giá rẻ

chữ ký số giá rẻ nhất

Dịch vụ

Chữ ký sô giá rẻ

chữ ký số giá rẻ nhất

Dịch vụ

Chữ ký sô giá rẻ

chữ ký số giá rẻ nhất

Dịch vụ

Chữ ký sô giá rẻ

chữ ký số giá rẻ nhất

Dịch vụ

Theme Dev.

chữ ký số giá rẻ nhất

Dịch vụ

Chữ ký sô giá rẻ

chữ ký số giá rẻ nhất

Dịch vụ

Chữ ký sô giá rẻ

chữ ký số giá rẻ nhất

Dịch vụ

Chữ ký sô giá rẻ

Dịch vụ

Chữ ký sô giá rẻ

chữ ký số giá rẻ nhất

Dịch vụ

Chữ ký sô giá rẻ

0 +

Khách hàng

0 +

Đại lý/ Cộng tác viên

0 +

Chứng thư số đã bán

0 +

Nhà cung cấp

Đa Dạng Giải Pháp Chữ Ký Số

Cung cấp đa dạng giải pháp chữ ký số giá rẻ - Ký số mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị

Chữ ký số USB token là một loại công cụ bảo mật được sử dụng để xác thực danh tính trong các giao dịch điện tử và ký điện tử. Nó được lưu trữ trên một USB token, là một thiết bị nhỏ có thể cắm vào máy tính và chứa các thông tin liên quan đến chứng chỉ số và khóa bí mật của người dùng.

Khi sử dụng chữ ký số USB token, người dùng cần phải cung cấp mã PIN để truy cập vào USB token và sử dụng chữ ký số để ký và xác thực các tài liệu điện tử. Chữ ký số USB token cung cấp một cách an toàn để xác minh danh tính và đảm bảo tính toàn vẹn của các tài liệu điện tử, giúp ngăn chặn các hành vi giả mạo và lừa đảo trong các giao dịch điện tử.

Chữ ký số HSM Server (Hardware Security Module Server) là một công cụ bảo mật phần cứng được sử dụng để lưu trữ và quản lý các chứng chỉ số và khóa bí mật trong các hệ thống mạng phức tạp. HSM Server cung cấp một môi trường bảo mật cao để tạo, lưu trữ và quản lý các chứng chỉ số và khóa bí mật, đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của các thông tin quan trọng này.

Khi sử dụng chữ ký số HSM Server, các yêu cầu ký và xác thực được thực hiện trên HSM Server và các khóa bí mật không bao giờ được truyền đi trong quá trình này. Việc sử dụng chữ ký số HSM Server giúp đảm bảo tính bảo mật của các thông tin quan trọng và ngăn chặn các hành vi giả mạo và lừa đảo trong các giao dịch điện tử.

Chữ ký số Smart Card là một loại công cụ bảo mật được sử dụng để xác thực danh tính trong các giao dịch điện tử và ký điện tử. Nó được lưu trữ trên một thẻ thông minh (Smart Card), là một loại thẻ nhỏ có chứa một chip thông minh, có khả năng lưu trữ và xử lý các thông tin về chứng chỉ số và khóa bí mật.

Khi sử dụng chữ ký số Smart Card, người dùng cần phải cung cấp một mã PIN để truy cập vào thẻ thông minh và sử dụng chữ ký số để ký và xác thực các tài liệu điện tử. Chữ ký số Smart Card cung cấp một cách an toàn để xác minh danh tính và đảm bảo tính toàn vẹn của các tài liệu điện tử, giúp ngăn chặn các hành vi giả mạo và lừa đảo trong các giao dịch điện tử. Việc sử dụng chữ ký số Smart Card cũng giúp giảm thiểu rủi ro bảo mật do việc lưu trữ các thông tin quan trọng trong thẻ thông minh thay vì trên máy tính.

Chữ ký số Mobile CA là một loại công cụ bảo mật được sử dụng để xác thực danh tính và ký điện tử trên các thiết bị di động như điện thoại di động hoặc máy tính bảng. Mobile CA (Mobile Certification Authority) là một cơ quan chứng nhận ủy quyền để cấp phép cho người dùng sử dụng chữ ký số trên các thiết bị di động của họ.

Khi sử dụng chữ ký số Mobile CA, người dùng có thể ký và xác thực các tài liệu điện tử trên thiết bị di động của mình, giúp tiết kiệm thời gian và tăng tính linh hoạt trong các giao dịch điện tử. Chữ ký số Mobile CA cũng đảm bảo tính toàn vẹn của các tài liệu điện tử và ngăn chặn các hành vi giả mạo và lừa đảo trong các giao dịch điện tử.

Dịch Vụ Chữ Ký Số Giá Rẻ

Đánh giá độ tin cậy dịch vụ chữ ký số giá rẻ chúng tôi mang đến cho Cá nhân, Hộ kinh doanh, Tổ chức, Doanh nghiệp bằng 6 tiêu chí sau.

Tuân thủ theo quy định pháp luật Việt Nam

Đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và quy định pháp luật về chữ ký số theo Luật giao dịch điện tử 2005 và Nghị định 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Ứng dụng công nghệ hiện đại nhất Châu Âu

Sở hữu nền tảng công nghệ thông tin chất lượng, Phần mềm chữ Ký Số có hệ thống vận hành bảo mật và an ninh thông tin đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế FIPS PUB 140-2.

Khả năng tích hợp đa dạng nhiều nền tảng

Chữ ký số giá rẻ có khả năng tích hợp trực tiếp vào các ứng dụng trực tuyến, phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử, kê khai thuế… dễ dàng ký số, tiết kiệm chi phí, thời gian trong các giao dịch.

Quy trình đăng ký cực kì đơn giản

Tham khảo báo giá và liên hệ tổng đài chữ ký số giá rẻ An Minh Luật. Chúng tôi hướng dẫn thủ tục à đăng ký chỉ sau 10 phút và bàn giao sử dụng.

Tư vấn chuyên môn nghiệp vụ chuyên nghiệp

Đội ngũ tư vấn, hỗ trợ trước và sau bán hàng được đào tạo chuyên nghiệp về phần mềm chữ ký số, hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán, đấu thầu…hỗ trợ mọi lúc, mọi nơi.

Chữ ký số giá rẻ chiết khấu ưu đãi cực tốt

Liên kết TOP nhà cung cấp chứng thực chữ ký số công cộng uy tín được Bộ TT&TT cấp phép hoạt động. Hỗ trợ chiết khấu gói cước chữ ký số giá rẻ nhất thị trường. Tiết kiệm chi phí đầu tư cho doanh nghiệp.

Hỏi & Đáp Chữ Ký Số Giá Rẻ

 

=> Theo quy định Luật Thuế doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp sau khi được cấp giấy phép kinh doanh phải đăng ký tài khoản Thuế điện tử với cơ quan thuế trong vòng 10 ngày kể từ ngày cấp giấy phép kinh doanh. Sau đó, doanh nghiệp phải thực hiện khai báo thuế và nộp thuế đúng hạn theo quy định của pháp luật. Và công cụ bắt buộc phải có để hỗ trợ đăng ký tài khoản, nộp tờ khai, nộp lệ phí môn bài là chữ ký số.

=> Ngoài ra, các thủ tục hành chính công và giao dịch trực tuyến khác: Hải Quan, Bảo Hiểm Xã Hội, Hóa Đơn Điện Tử, Đấu Thầu… phải có chữ ký số để thực hiện lệnh ký điện tử. Và đại lý chữ ký số An Minh Luật sẽ hỗ trợ doanh nghiệp mua chữ ký số giá rẻ nhất phục vụ các hoạt động này.

 

=> Các thông tin được mã hóa trong thiết bị USB Token chữ ký số giá rẻ bao gồm thông tin doanh nghiệp như: Mã số thuế, Tên Công ty, Người đại diện, số seri của chứng thư số, thời hạn sử dụng chữ ký số, tên nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số, thông tin về tổ chức chứng thực dịch vụ chữ ký số công cộng, các hạn chế về mục đích và phạm vi sử dụng của chứng số, và các nội dung cần thiết khác theo quy định của Bộ Thông Tin và Truyền thông.

=> Các thông tin này được thiết lập dực theo thông tin mà doanh nghiệp cung cấp. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu các giao dịch ký điện tử sử dụng những thông tin trên bị sai. Vì thế doanh nghiệp cần cung cấp thông tin chính xác để mọi rủi ro không phát sinh.

 

=> Hiện nay có hơn 15 nhà cung cấp Chứng thực chữ ký số công cộng đến thời điểm 2023. Tất cả nhà mạng này điều bán qua kênh Đại lý hoặc Cộng tác viên chữ ký số. Sự hỗ trợ của đơn vị này trong quá trình kê khai thuế, nộp thuế, BHXH, Hải quan điện tử... ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng rất lớn.

=> Vì vậy, khi lựa chọn mua chữ ký số giá rẻ, khách hàng nên chọn các Đại lý lớn có chiết khấu tốt là ưu tiên hàng đầu, thay vì chọn nhà cung cấp. Các đại lý có bảng giá chữ ký số rẻ nhưng đảm bảo chất lượng dịch vụ (phần mềm, hỗ trợ, giá cả...) sẽ giúp doanh nghiệp an tâm hơn khi giao dịch điện tử với cơ quan nhà nước .

=> Là đại lý chữ ký số uy tín nhất hiện nay, An Minh Luật hứa hẹn sẽ mang đến cho quý khách hàng các giải pháp tốt nhất, tiết kiệm chi phí nhất, hỗ trợ sau bán tận tâm và chuyên nghiệp nhất. Liên hệ đăng ký mua chữ ký số theo số Hotline: 0968458575 (Zalo) nhé.

 

=> Doanh nghiệp check báo giá cấp mới & gia hạn chữ ký số giá rẻ trên website đại lý An Minh Luật. Chúng tôi niêm yết giá mới nhất cả 15 nhà mạng CA và cập nhật liên tục từng ngày. Tham khảo chi tiết bảng giá và quy trình đăng ký qua đường dẫn sau đây:

1. Dịch vụ cấp mới chữ ký số giá rẻ An Minh Luật

+ Xem thêm: Bảng giá chữ ký số Vin-CA doanh nghiệp

+ Xem thêm: Bảng giá chữ ký số Fast-CA doanh nghiệp

+ Xem thêm: Bảng giá chữ ký số New-CA doanh nghiệp

+ Xem thêm: Bảng giá chữ ký số Newtel-CA doanh nghiệp

+ Xem thêm: Bảng giá chữ ký số Viettel-CA doanh nghiệp

+ Xem thêm: Bảng giá chữ ký số FPT-CA doanh nghiệp

+ Xem thêm: Bảng giá chữ ký số VNPT-CA doanh nghiệp

+ Xem thêm: Bảng giá chữ ký số CA2-CA doanh nghiệp

+ Xem thêm: Bảng giá chữ ký số EasyCA doanh nghiệp

+ Xem thêm: Bảng giá chữ ký số NCCA doanh nghiệp

+ Xem thêm: Bảng giá chữ ký số Vina-CA doanh nghiệp

+ Xem thêm: Bảng giá chữ ký số One-CA doanh nghiệp

+ Xem thêm: Bảng giá chữ ký số Win-CA doanh nghiệp

+ Xem thêm: Bảng giá chữ ký số I-CA doanh nghiệp

+ Xem thêm: Bảng giá chữ ký số Hilo-CA doanh nghiệp

+ Xem thêm: Bảng giá chữ ký số EFY-CA doanh nghiệp

2. Dịch vụ gia hạn chữ ký số giá rẻ An Minh Luật

+ Xem thêm: Gia hạn chữ ký số Vin-CA doanh nghiệp

+ Xem thêm: Gia hạn chữ ký số Fast-CA doanh nghiệp

+ Xem thêm: Gia hạn chữ ký số New-CA doanh nghiệp

+ Xem thêm: Gia hạn chữ ký số Newtel-CA doanh nghiệp

+ Xem thêm: Gia hạn chữ ký số Viettel-CA doanh nghiệp

+ Xem thêm: Gia hạn chữ ký số FPT-CA doanh nghiệp

+ Xem thêm: Gia hạn chữ ký số VNPTdoanh nghiệp

+ Xem thêm: Gia hạn chữ ký số CA2 doanh nghiệp

+ Xem thêm: Gia hạn chữ ký số EasyCA doanh nghiệp

+ Xem thêm: Gia hạn chữ ký số NCCA doanh nghiệp

+ Xem thêm: Gia hạn chữ ký số VinaCA doanh nghiệp

+ Xem thêm: Gia hạn chữ ký số One-CA doanh nghiệp

+ Xem thêm: Gia hạn chữ ký số Win-CA doanh nghiệp

+ Xem thêm: Gia hạn chữ ký số I-CA doanh nghiệp

+ Xem thêm: Gia hạn chữ ký số Hilo-CA doanh nghiệp

+ Xem thêm: Gia hạn chữ ký số EFY-CA doanh nghiệp

 

=> Chúng tôi có bảng giá chữ ký số cơ bản cho doanh nghiệp tham khảo:

NHÀ CUNG CẤP1 NĂM2 NĂM3 NĂM
Chữ ký số VIN-CA (LCS-CA)950,000đ1,100,000đ1,200,000đ
Chữ ký số EFY-CA1,150,000đ1,400,000đ1,500,000đ
Chữ ký số VINA-CA (SmartSign)1,300,000đ1,550,000đ1,700,000đ
Chữ ký số VIETTEL-CA1,150,000đ1,550,000đ1,700,000đ
Chữ ký số FPT-CA1,200,000đ1,600,000đ1,700,000đ
Chữ ký số NEW-CA900,000đ1,100,000đ1,200,000đ
Chữ ký số CA2 (Nacencomm)1,450,000đ1,750,000đ1,800,000đ
Chữ ký số NC-CA1,050,000đ1,350,000đ1,400,000đ
Chữ ký số FAST-CA900,000đ1,100,000đ1,200,000đ
Chữ ký số EASY-CA (Softdream)1,050,000đ1,150,000đ1,250,000đ
Chữ ký số BKAV-CA1,823,000đ2,740,000đ3,112,000đ
Chữ ký số VNPT-CA1,823,000đ2,740,000đ3,112,000đ
Chữ ký số Newtel-CA900,000đ1,100,000đ1,200,000đ
Chữ ký số WinCA900,000đ1,100,000đ1,200,000đ
Chữ ký số I-CA900,000đ1,100,000đ1,200,000đ
Chữ ký số Hilo-CA900,000đ1,100,000đ1,200,000đ
Chữ ký số One-CA900,000đ1,100,000đ1,200,000đ
Khuyến Mãi☎️0968.458.575☎️0968.458.575☎️0968.458.575

 

=> Giải pháp chữ ký số ứng dụng vào thực tế rất nhiều, tương lai sẽ là xu hướng sử dụng dịch vụ xác thực điện tử:

1/ Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu: Chữ ký số giúp bảo vệ dữ liệu khỏi sự thay đổi trái phép hoặc giả mạo bằng cách xác thực nguồn gốc của dữ liệu.

2/ Xác thực danh tính: Chữ ký số giúp xác thực danh tính của người ký, đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của tài liệu.

3/ Giảm thiểu thủ tục giấy tờ: Chữ ký số giúp giảm thiểu thủ tục giấy tờ trong các hoạt động thương mại, giao dịch, thanh toán, kê khai thuế, hải quan điện tử...

4/ Tăng tính bảo mật: Chữ ký số giúp tăng tính bảo mật trong các hoạt động truyền thông và lưu trữ dữ liệu.

5/ Tiết kiệm thời gian và chi phí: Sử dụng chữ ký số giúp tiết kiệm thời gian và chi phí trong các hoạt động thương mại, giao dịch và xử lý dữ liệu.

6/ Hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh trực tuyến: Chữ ký số giúp cho hoạt động kinh doanh trực tuyến trở nên thuận tiện và an toàn hơn.

7/ Tăng tính đáng tin cậy: Chữ ký số giúp tăng tính đáng tin cậy và uy tín cho các tài liệu và thông tin điện tử.

8/ Hỗ trợ cho các hoạt động công việc: Chữ ký số có thể được sử dụng trong các hoạt động công việc như xử lý văn bản cơ quan hành chính, kê khai bảo hiểm xã hội điện tử, ký hợp đồng điện tử...

 

 

=> Việc lựa chọn một thương hiệu cung cấp chữ ký số tốt giá rẻ nhưng uy tín là rất quan trọng để đảm bảo tính bảo mật và uy tín của thông tin doanh nghiệp. Nó phụ thuộc vào vấn đề tài chính, tính ổn định, cách hỗ trợ và chính sách bảo hành... Tuy nhiên, đại lý chữ ký số An Minh Luật có một số gợi ý sau:

1/ Nhà cung cấp EFY: EfyCA là nhà cung cấp mới trong lĩnh vực này. Vì mới nhưng chất lượng Oki, thủ tục đăng ký mua mới & gia hạn chữ ký số EfyCA khá dễ nữa. Nên Alpha Technology gợi ý đầu tiên cho ai phân vân nên mua chữ ký số giá rẻ nhất ở đâu?. Đây cũng là một lựa chọn tốt cho Doanh Nghiệp của bạn đấy nhé.

2/ Nhà cung cấp VNPT: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam là nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số thương hiệu VNPT-CA. VNPT-CA hiện này được nhiều tổ chức, cá nhân tin tưởng và sử dụng với mức giá tốt chưa tới 2 triệu đồng.

3/ Nhà cung cấp VIETTEL: Tập đoàn Viễn thông Quân, đơn vị này cũng có phần mềm cung cấp chữ ký số Viettel-CA. Là một thương hiệu lớn nên thủ tục đăng ký dịch vụ chứng thực số của Viettel hơi khó khăn so với những nhà cung cấp khác nhằm đảm bảo độ bảo mật về thông tin của khách hàng.

4/ Nhà cung cấp FPT: là dịch vụ chứng thực chữ ký số của Công ty Hệ thống Thông tin FPT. Qúa trình đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số đơn vị này cũng khá nhiều. Tuy nhiên Alpha Technology sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian lại thôi. Đây cũng là lựa chọn mà bạn có thể cân nhắc.

5/ Nhà cung cấp NEWCA: là chữ ký số giá rẻ được nhiều khá người dùng tin tưởng hiện nay. Bảng giá mua mới & gia hạn chữ ký số NewCA mình có liệt kê. Hãy tham khảo nếu ổn hãy sử dụng dịch vụ của tôi nhé các bạn.

6/ Nhà cung cấp SmartSign: Vina-CA tuy là giá cao so với mặt bằng chung, tuy nhiên chất lượng Đại Lý support khách hàng khá tốt nên vẫn được tin dùng. Đơn vị này chiếm khoản 30% số lượng khách hàng đăng ký sử dụng chữ ký số đến thời điểm hiện tại.

7/ Nhà cung cấp CA2 (Nacencomm): Công ty cổ phần Công nghệ thẻ Nacencomm là chủ sở hữu của CA2. Thủ tục cung ứng dịch vụ của CA2 có chậm hơn một chút so với các đơn vị khác nhưng mục địch đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cho khách hàng.

=> Để nắm được báo giá và quy trình thủ tục đăng ký mua, khách hàng liên hệ tổng đài chữ ký số An Minh Luật SĐT: 0968458575 (Zalo) nhân viên tư vấn chi tiết hơn nhé.

 

=> Nếu quan tâm đến dịch vụ chữ ký số tại An Minh Luật, việc đăng ký mua mới hoặc gia hạn chữ ký số giá rẻ nhất sẽ được chúng tôi tư vấn và đưa ra gói cước phù hợp. Khách hàng làm theo các bước cơ bản sau đây để đăng ký thành công:

Bước 1: Quý khách cung cấp thông tin đăng ký theo yêu cầu qua email [email protected] hoặc số điện thoại 0968.458.575 (Zalo) 

Bước 2: Lựa chọn gói cước đăng ký cấp mới hoặc giá hạn (1 năm, 2 năm, 3 năm hoặc 4 năm) cho thuê bao cấp mới hoặc gia hạn nhà cung cấp đang sử dụng.

Bước 3: Cung cấp số điện thoại liên hệ và địa chỉ để nhân viên đến làm hợp đồng và bàn giao hồ sơ thiết bị ký số. Quy trình đã tối ưu theo hình thức đăng ký Online, vì thế sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí hơn.

Bước 4: Thực hiện cấp chứng thư số và giao nhận USB Token trong ngày cho khách hàng. Sẽ có nhân viên hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng từ A-Z.

Bước 5: Giao giấy tờ và chứng nhận, thu tiền và kết thúc.

 

=> An Minh Luật là đại lý chính thức của các nhà cung cấp chữ ký số hàng đầu như FastCA, EasyCA, NewtelCA, WinCA, BkavCA... Quyền lợi mà khách hàng nhận được như: cài đặt phần mềm miễn phí, hỗ trợ đăng ký tài khoản kê khai điện tử (Thuế, hải Quan, Đấu Thầu, BHXH...)

=> Kỹ thuật sẽ hỗ trợ bạn tận tình chuyên nghiệp trong suốt quá trình sử dụng và cập nhật miễn phí khi doanh nghiệp thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh (tên công ty và địa chỉ) trên chứng thư số. Cuối cùng, foanh nghiệp cũng sẽ miễn phí mở khóa Token nếu Token bị khóa do nhập sai mã pin hoặc thiếu hồ sơ.

 

=> Điều khoản quyền lợi khi mua chữ ký số giá rẻ tại An Minh Luật chúng tôi:

+ Đảm bảo cung cấp sản phẩm chính hãng.

+ Giá cả luôn được cập nhật và rẻ nhất thị trường.

+ Thủ tục đăng ký và giải quyết hồ sơ đơn giản, nhanh chóng trong vòng 30 phút.

+ Chính sách bảo hành 1 đổi 1 trong suốt quá trình sử dụng.

+ Hỗ trợ giải quyết các sự cố trong quá trình sử dụng 24/7.

+ Cài đặt miễn phí, giao hóa đơn, hợp đồng tận nơi để tiết kiệm thời gian và chi phí.

+ Hỗ trợ nộp tờ khai thuế Môn bài, GTGT, đăng ký Hải quan.

+ Tư vấn và hỗ trợ nghiệp vụ về Thuế, BHXH, Hóa đơn điện tử để đảm bảo quy trình kinh doanh được suôn sẻ.

 

=> Dưới đây là các lưu ý khi mua chữ ký số qua đại lý:

1. Xem xét các yếu tố về giá cả

  • Cần tham khảo bảng giá chữ ký số chính xác để tránh phát sinh phụ phí sau này.
  • Kiểm tra xem bảng giá có VAT hay chưa, giá thanh toán có tính phí cài đặt, hướng dẫn sử dụng không, giá cuối cùng bạn thanh toán là bao nhiêu, thủ tục đăng ký ở đâu, giá thanh toán có kèm theo khuyến mãi nào không, và giá gia hạn chữ ký số rẻ sau khi sử dụng cao hay thấp hơn.

2. Hỗ trợ sau khi mua chữ ký số giá rẻ

  • Test thử một đại lý nào đó bằng cách nhờ đại lý giúp bạn mở khóa, cài đặt, nộp thuế,... để xem đại lý có hỗ trợ nhanh chóng và chuyên nghiệp không.
  • Liên hệ hỗ trợ thử cho dù bạn không sử dụng dịch vụ nào bên đại lý trước đó.
  • Kiểm tra xem hình thức hỗ trợ của đại lý có phong phú, đa dạng kênh hỗ trợ, và có chăm sóc khách hàng tốt không.

3. Trước khi quyết định mua chữ ký số cho doanh nghiệp

  • Ghi chính xác số điện thoại liên hệ và địa chỉ email của đại lý chữ ký số trong quá trình đăng ký để kiểm soát thông tin công ty.
  • Thời hạn gói cước đăng ký mua mới, gia hạn, chuyển đổi trên chứng thư số phải được kiểm tra chính xác trước khi thanh toán tiền cho bên bán.
  • Chỉ sử dụng chữ ký số để trích tiền từ tài khoản ngân hàng công ty để nộp lên Kho bạc nhà nước, không sử dụng để trích tiền từ tài khoản ngân hàng công ty qua tài khoản cá nhân để tránh thất thoát tài sản của công ty.

 

=> Mua chữ ký số giá rẻ quan trọng nhất phải nắm được thông tin liên hệ. Khách hàng phải làm việc qua An Minh Luật liên hệ tư vấn, báo giá, hỗ trợ kỹ thuật theo thông tin bên dưới:

 

=> Doanh nghiệp muốn đăng ký mua theo khu vực hãy tham khảo bảng báo giá bên dưới đây. Đại lý chữ ký số giá rẻ nhất An Minh Luật chúng tôi đã tổng hợp danh sách 64 tỉnh thành nằm trong diện hỗ trợ. Chi tiết liên hệ tổng đài gặp nhân viên CSKH biết thêm chi tiết.

MIỀN BẮCMIỀN TRUNGMIỀN NAM
Chữ ký số Hà NộiChữ ký số Thanh HoáChữ ký số Bình Phước
Chữ ký số Hà GiangChữ ký số Nghệ AnChữ ký số Bình Dương
Cao BằngChữ ký số Hà TĩnhChữ ký số Đồng Nai
Chữ ký số Bắc KạnChữ ký số Quảng BìnhChữ ký số Tây Ninh
Lạng SơnChữ ký số Quảng TrịChữ ký số Vũng Tàu
Chữ ký số Tuyên QuangChữ ký số T.Thiên HuếChữ ký số Hồ Chí Minh
Chữ ký số Thái NguyênChữ ký số Kon TumChữ ký số Long An
Chữ ký số Phú ThọChữ ký số Gia LaiChữ ký số Đồng Tháp
Bắc GiangChữ ký số Đắk LắkChữ ký số Tiền Giang
Chữ ký số Quảng NinhChữ ký số Đắc NôngChữ ký số An Giang
Chữ ký số Bắc NinhChữ ký số Lâm ĐồngChữ ký số Bến Tre
Hà NamChữ ký số Đà NẵngChữ ký số Vĩnh Long
Chữ ký số Hải DươngChữ ký số Quảng NamChữ ký số Trà Vinh
Chữ ký số Hải PhòngChữ ký số Quảng NgãiChữ ký số Hậu Giang
Chữ ký số Hưng YênChữ ký số Bình ĐịnhChữ ký số Kiên Giang
Chữ ký số Nam ĐịnhChữ ký số Phú YênChữ ký số Sóc Trăng
Chữ ký số Ninh BìnhChữ ký số Khánh HoàChữ ký số Bạc Liêu
Chữ ký số Thái BìnhChữ ký số Ninh ThuậnChữ ký số Cà Mau
Chữ ký số Vĩnh PhúcChữ ký số Bình ThuậnChữ ký số Cần Thơ
Chữ ký số Điện BiênChữ ký số Lào CaiChữ ký số Bình Phước
☎️0968.458.575☎️0968.458.575☎️0968.458.575

Phản Hồi & Đánh Giá Khách Hàng

Những đánh giá tích cực và góp ý từ khách hàng giúp An Minh Luật ngày càng tốt hơn!

Đại lý chữ ký số An Minh Luật giá vừa rẻ lại đáp ứng đầy đủ các tính năng mà tôi yêu cầu. Quy trình tư vấn và triển khai dịch vụ nhanh chóng và chuyên nghiệp. Cá nhân tối rất hài lòng!

Chi-Nguyen-Thi-Thu
Nguyễn Kim Tiền Kế Toán Trưởng

Tôi rất hài về dịch vụ hỗ trợ chữ ký số sau bán hàng của Đại lý chữ ký số An Minh Luật. Khi khó khăn tôi nhận được sự hỗ trợ kịp thời và chuyên nghiệp từ các chuyên viên rất tận tâm!

Vũ xuân quyết
Trương Tấn Lực Kế Toán Trưởng

Sử dụng dịch vụ chữ ký số giá rẻ của công ty tôi cảm thấy tiện lợi hơn rất nhiều so với việc ký tay trước kia. Giờ đây tôi có thể sử dụng Token để kê khai, xuất hóa đơn, ký hợp đồng nhanh chóng!

vũ thị thanh
Trương Thị Thanh Kế Toán Trưởng
    error: Xin Đừng Copy Nội Dung Website